Статут про управління Української Православної Церкви - РОЗДІЛ Х ДУХОВНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ


РОЗДІЛ Х 
ДУХОВНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ


Пункт 1. Духовними навчальними закладами Української Православної Церкви є вищі та середні спеціальні навчальні заклади, які готують священно-церковнослужителів, богословів і церковних працівників. 

Пункт 2. Духовні навчальні заклади перебувають під наглядом Митрополита Київського і всієї України, який здійснюється через Учбовий комітет при Священному Синоді Української Православої Церкви.

Пункт 3. Духовні начальні заклади належать до канонічної юрисдикції того єпархіального архієрея, на території єпархії якого вони розташовані. 

Пункт 4. Духовні навчальні заклади засновуються згідно з рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви за клопотанням єпархіального архієрея, підтриманого Учбовим комітетом при Священному Синоді Української Православної Церкви. 

Пункт 5. Духовні навчальні заклади у своїй діяльності керуються положеннями Статуту про управління Української Православної Церкви, власним Статутом та внутрішнім Уставом, ухваленими Священним Синодом і затвердженими єпархіальним архієреєм. 

Пункт 6. Духовний навчальний заклад може отримувати від органів державної влади у власність або в користування храм, церковне начиння, бібліотеку та інше майно і відповідає за збереження цього майна.