Благочиння

Згідно статуту Української Православної Церкви єпархія поділяється на благочинницькі округи на чолі з благочинними, яких призначає єпархіальний архієрей.

Межі благочинь та їх найменування визначаються єпархіальним архієреєм з Єпархіальною радою.

До обов'язків благочинного входить:

а) турбота про чистоту православної віри та гідне церковно-моральне виховання віруючих;

б) нагляд за правильним і регулярним здійсненням богослужінь, за благоліпністю та благочинням у храмах, за станом церковної проповіді;

в) турбота про виконання постанов і вказівок єпархіальної влади;

г) піклування про своєчасне надходження до єпархії парафіяльних внесків;

д) поради духовенству щодо виконання ним своїх обов'язків та особистого життя;

е) попередження й усунення непорозумінь серед духовенства, а також непорозумінь між духовенством і мирянами без звертання до суду, але з поданням доповіді про найбільш значні інциденти єпархіальному архієрею;

є) попереднє розслідування за вказівкою єпархіального архієрея церковних порушень;

ж) клопотання перед єпархіальним архієреєм про нагородження кліриків та мирян благочиння, які заслуговують на заохочення;

з) внесення пропозицій єпархіальному архієрею стосовно заповнення вакантних місць: священиків, дияконів, псаломщиків і регентів;

и) надання відпусток духовенству на строк не більше одного тижня;

і) турбота про задоволення релігійних потреб віруючих у парафіях, які тимчасово не мають священнослужителів;

ї) нагляд за будівництвом та ремонтом церковних споруд з метою перевірки відповідності робіт проектно-кошторисній документації, схваленій єпархіальною владою та затвердженій в установленому порядку;

й) піклування про наявність у храмах усього необхідного для правильного здійснення богослужінь;

к) контроль за належним станом парафіяльного діловодства;

л) виконання інших обов'язків, покладених на нього єпархіальним архієреєм.

Здійснюючи свої обов'язки, благочинний відвідує всі парафії свого округу в міру потреби, але не рідше, ніж один раз на рік, перевіряючи богослужбове життя, внутрішній і зовнішній стан храмів та інших церковних будівель, а також правильність ведення парафіяльного діловодства та церковного архіву, ознайомлюючись з релігійно-моральним станом віруючих.

На прохання Парафіяльних зборів, Парафіяльної ради або настоятеля парафії та за вказівкою єпархіального архієрея, благочинний може проводити засідання Парафіяльних зборів.

За благословенням єпархіального архієрея благочинний може скликати священиків на братські наради з метою розгляду нагальних для благочиння церковних потреб.

Благочинний щорічно подає єпархіальному архієрею звіт про стан благочиння та про свою роботу, за встановленою формою.

При благочинні можуть існувати канцелярія та архів, працівники яких призначаються благочинним.

Діяльність благочинного фінансується із коштів парафії, настоятелем якої він є, а в разі потреби - з коштів парафій благочиння або із загальноєпархіальних коштів.

Статут УПЦ